İnegöl Reklam Ajansı - Grafiart Sayesinde Reklamda Monotonluğa Son

İnegöl Reklam Ajansı - Grafiart Sayesinde Reklamda Monotonluğa Son

İnegöl reklam ajansı; sıradanlaşan reklam dünyasına yeni bir soluk getirmekte. Yüksek rekabet şartlarında olmazsa olmaz olan reklamlara hayatımızın her alanında rastlamak mümkün, sokaklarda, televizyonlarımızda, internette ve hatta kişisel sosyal hesaplarımızda dahi reklamlarla karşılaşmamız mümkündür.

  1. Reklam Nedir?
  2. Reklam Türleri Nelerdir?
  3. Neden Reklama Verme İhtiyacı Duyulur?

Reklamların neden bu kadar çok verildiğini öğrenmek için önce; reklam nedir, üreticiler neden reklam vermeye ihtiyaç duymaktadır, yaygın olarak başvurulan reklam türleri nelerdir? Gibi sorulara cevap vererek reklamların neden bu kadar sık karşımıza çıktığına cevabını da bulmuş olacağız.

1. Reklam Nedir?

Reklamın geçmişi bir hayli eskidir. Öyle ki ilk reklam M.Ö. 3000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Mısır da kaçan kölesinin bulunması amacı ile bir kayanın üstüne kölenin geri dönemsi için, kölenin sahibinin yazmış olduğu yazı ilk reklam örneğidir. Bu reklam aynı zamanda tarihte bilinen en eski yazılı reklam örneğidir. Bu örnek reklam dünyasının ne kadar eski ve köklü olduğunun da bir göstergesidir.

Sözlük anlamında ise reklam; bir işi, hizmeti veya ürünü geniş kitlelere tanıtmak, tanıtılan (ürün vs.) her ne ise onun için müşteri kitlesi oluşturmaya çalışmak, o kitleye ürünü beğendirmek, ilgisini çekip ürüne karşı istek uyandırmak amacı ile yapılan sözlü, yazılı veya görsel çalışmalara verilen isimdir.

2. Reklam Türleri Nelerdir?

Özellikle sosyal ağların çoğalmasıyla ve insanların teknolojiyle içli dışlı olmasıyla beraber, daha fazlaca uyarıya maruz kalmamızdan dolayı, kullanıcılar fark etsin ya da etmesin günde onlarca reklama maruz kalmaktadır. Yaygın olarak kullanılan reklam türleri, TV reklamları, basılı reklamlar, ürün yerleştirmeler, sosyal medya reklamları, radyo da verilen reklamlar olmak üzere 5 tanedir.

2.1. TV Reklamları: Bu tip reklamlar yıllardır en çok başvurulan reklam türlerinden biridir. Çünkü televizyon hala geniş bir kitleye sahiptir. Yayınlara ara verildiği esnada karşımıza çıkan ürün tanıtımı vs. yapılan reklam türüdür.

2.2. Basılı Reklamlar: İnegöl reklam ajansı aynı zamanda matbaa işlerinde de çalışmalar yapmaktadır. Basılı reklam türü; matbaa ürünleridir. Basılı reklam türleri bu kadar sosyal medyanın ve internetin yaygınlaşmış olmasına karşın hala önemini korumaktadır. Basılı reklam türlerine; gazete, dergi, katalog, broşür vb. örnek olarak verilebilir.

2.3. Ürün Yerleştirme: Bu tarz reklamlar gündemdeki yayınlarda (dizi, program gibi) bir ürünün tanıtılması, adının geçmesi, ya da logosunun bulunması şeklinde o ürünle ilgili olumlu izlenimler yaratacak, izleyiciye ürünü kullanmaya teşvik edilmesi amacı ile yanının içinde ürüne yer verme şekilde yapılmaktadır. Bu tür reklamlar gizli reklam türüyle tamamen aynı olmasa da birine yakın reklam türleridir.

2.4. Sosyal Medya Reklamları: En geniş kullanıcı alanına sahip olunan alanlar sosyal medyalardır. Reklamların en kıra sürede, en çok kişiye ulaşabildiği tek platformdur. Aynı zamanda sosyal medyadan reklam vermek diğer reklam türlerine göre daha düşük maliyetlere mal olmaktadır. Bu da reklam sektörü için büyük bir artıdır.

2.5.Radyo Reklamları: Eski bir yöntem olmasına rağmen hala etkililiğini korumaktadır. Radyo dinlenme oranı hala yüksektir. Bu yüzden radyo üzerinden reklam vermek hala sıklıkla başvurulan reklam türlerinden biridir.

En çok kullanılan 5 reklam türünün dışında, kamu reklamları, gizli reklamlar, algıda seçicilik yaratan reklamlar gibi daha birçok reklam türü vardır.

3. Neden Reklam Verme İhtiyacı Duyulur?

Reklamlar daha çok kişiye ulaşmak adına, ürünün daha iyi tanınması ve akılda kalınmasını sağlamak amacı ile verilmektedir. Rekabetin bir hayli olduğu bu dönemde piyasada yer edinmek için reklam vermek oldukça önemlidir. Reklam vermenin 3 temel nedeni vardır;

Bilgi vermek: Ürünle ilgili ya da yapılan hizmetle ilgili tüketiciye bilgi vermek, ürünün tanıtımını yapma amacı gütmektedir.

Hatırlatmak: Ürünü göz önünde tutarak sürekli müşterinin aklına ürünün gelmesini sağlamaya çalışmaktır.

İkna etmek: ürünü iyi, güzel ve alınması gerektiği konusunda ikna etme amacı gütmektedir. İnegöl reklam ajansı – Grafiart, sektör bazında yenilikçi, modern tasarımları ile kendine iyi bir yer edinmiştir. Yaratıcı çalışanları ve donanımlı ekipmanları ile müşterilerine kaliteli hizmet sunmaktadır. Gerek reklam gerekse matbaa konusunda nitelikli çalışmalarını gözler önüne seren Grafiart; reklam anlamında gerekli ne var ise, en iyi şekilde yapmaktadır.

İletişime Geçin